Nam zależy!

tak, nam zależy!

shutterstock_374392621

Firma Bumitas weszła na rynek z zamiarem wyeliminowania na naszej planecie produkcji różnorodnych materiałów, takich jak plastikowe elementy na bazie ropy. Te plastikowe przedmioty stopniowo niszczą nasze morza. Podczas spalania wytwarzają toksyczny gaz oraz duże ilości dwutlenku węgla, czym przyspieszają powstawanie globalnego ocieplenia i zmiany klimatyczne.

„Wszyscy wiemy, że środowisko jest bardzo ważne dla przetrwania naszej planety. Ale niektórzy z nas nadal nie przywiązują do tego wagi ”.

dlaczego nam zależy?

Jesteśmy częścią tego świata i ratowanie naszej planety jest naszą odpowiedzialnością, ponieważ to my wyrzucamy śmieci, i to niemal gdziekolwiek chcemy. Ludziom brakuje świadomości na temat zanieczyszczeń, nie znają prawdziwych konsekwencji swoich działań, dlatego na co dzień kierują się komfortem jakim jest używanie plastiku. Media dużo mówią o ochronie środowiska w różnych gazetach, czasopismach, mediach społecznościowych, ale te rozwiązania, które wyłaniają się podczas dyskusji, po prostu tam “w chmurze” pozostają i niewiele się faktycznie dzieje.

Wszyscy wiemy, że środowisko jest bardzo ważne dla przetrwania Ziemi. Ale niektórzy z nas nadal nie przywiązują do tego wagi. Wciąż są wśród nas tacy, którzy lekkomyślnie porzucają śmieci w środowisku. Natura jest nie tylko ważnym źródłem zasobów dla ludzi, ale raczej silnie połączonym i zależnym od wszelkich stworzeń systemem, który wymaga wszelkiego życia, w tym życia w glebie i wodzie, życia roślin, zwierząt i ludzi. Tak więc zniszczenie jednego z nich prowadzi do osłabienia drugiego. Dlatego też ochrona środowiska naturalnego z powołaniem i szacunkiem jest obowiązkiem nas wszystkich, ponieważ jego zniszczenie niewątpliwie doprowadzi do zagłady ludzkości.

Zależy nam, bo ludzie odkryli sposób na śmierć! Nie da się zaprzeczyć, że gdy wrzucamy plastikowe torby do wody i zaśmiecamy lasy, łąki czy plaże, ponad 260 organizmów umiera lub zostaje zamkniętych w plastiku. Mamy rozwiązanie, które zapobiegnie zagrożeniom zdrowia lub rozwojowi niektórych poważnych problemów zdrowotnych spowodowanych przez zanieczyszczoną cząstkami plastiku wodę pitną, wodę w brudnych rzekach i jeziorach. Chcemy również zapobiegać występowaniu mikroplastików występujących już u większości zwierząt morskich. Chcemy promować działania ekologiczne i dojść do zerowej ilości odpadów plastikowych dla zrównoważonego środowiska. Zarządzanie odpadami nie jest łatwe, dlatego nasz produkt może pomóc w ograniczeniu źródeł zanieczyszczeń i wpłynąć pozytywnie na zdrowie.

Jak nam zależy?

Bumitas by having the ground to the solution which is cassava paving the way in tackling plastic waste and by making 100% bio plastic bags, wants to help business holders take part in global sustainability that is not only beneficial for the function of their business and the services they give to their customer but also for their environment and the people around them. We want to come down to the basics, the 3 R’s: reduce, reuse, recycle. Our product portrays a deep message of saving the nature from pollution which will educate people into knowing about the problems with wasteful plastic that they use everyday.

We care about the waste of energy used in the production of ordinary plastic bags. The potential carbon neutralfeature of Bumitas can help to conserve the depleting oil reserves. Our company is here to coordinate with the governments and investors in saving our nature by offering our product that has compostableand biodegradable materials in it, decomposing over a time of months in the sea and land leaving no hint of lethal remnant.

As Joe Kaeser says “Sustainability is not just about adopting the latest energy efficient technologies or turning to renewable sources of power. Sustainability is the responsibility of every individual every day. It is about changing our behavior and mindset to reduce power and water consumption, thereby helping to control emissions and pollution levels.